Lập một tài khoản ở đây chỉ để muốn viết thật nhiều, viết cho thanh xuân của em, của anh và của tất cả chúng ta. Nó sẽ như là một cuốn sổ nhật kí để khi nhìn lại con người ta có thể nhớ, thương, vấn vương và để một đời không hối tiếc. Sẽ viết nhiều bài viết thật hay, ý nghĩa, đưa nguồn cảm hứng vui tươi sáng tạo mà nhiệt huyết nhất đến các độc giả. Cảm ơn đã xem thông tin cá nhân của tôi.