Mạnh mẽ lên cô gái, thế giới này vốn dĩ không công bằng Không thể vì em là con gái mà đối xử dịu dàng với em.